France


NY eBOK:

FredsduenFREDSDUEN, INDRE FRED OG VERDENSFRED

"Hvor mange er det ikke som arbeider for fred på jorden? Men hvor virkningsfullt er egentlig arbeidet deres? Hvorfor har det ikke resultert i fred på jorden? De har ikke forstått at de først og fremst må skape fred og harmoni inni seg selv, i alle cellene i kroppen, i alle partiklene i deres fysiske og psykiske vesen, slik at de fylles av og utstråler den freden som de angivelig arbeider for. Mens de skriver om fred og møtes for å diskutere det, pågår det kamper i deres indre som gir næring til krig og konflikter inni dem selv. Hvordan kan de da bringe fred til verden? Fred må først og fremst etableres i mennesket selv, gjennom dets handlinger, følelser og tanker. Først da gjør mennesket et virkelig arbeid for fred i verden."

 

Kan kjøpes på flere nettbokandlere:

eBok.no: https://ebok.no/ebok/fredsduen-indre-fred-og-verdensfred_omraam-mikhael-aivanhov/

ARK: https://www.ark.no/boker/Omraam-Mikhael-Aivanhov-Fredsduen-indre-fred-og-verdensfred-9788291281254

Norli: https://www.norli.no/fredsduen-indre-fred-og-verdensfred

...


Facebook: https://www.facebook.com/ProsvetaNordic/posts/4078404975508834 

 

 

 

Flere av våre bøker kan kjøpes som e-bøker. Her er noen av forhandlerne: 
Ark  - Ebok  - Norli