En ny jord 13NO

I det åndelige livet er det et stort behov for metoder, og som svar på dette behovet er det i denne boken blitt samlet et antall enkle og effektive øvelser som Omraam Mikhael Aivanhov ga anvisning på i sine foredrag. Noen av øvelsene gjelder konkrete sider av dagliglivet, mens andre gjelder for rent ...Les mer
268,00 NOK pr stk


  • Beskrivelse
  • Spesifikasjoner

I det åndelige livet er det et stort behov for metoder, og som svar på dette behovet er det i denne boken blitt samlet et antall enkle og effektive øvelser som Omraam Mikhael Aivanhov ga anvisning på i sine foredrag. Noen av øvelsene gjelder konkrete sider av dagliglivet, mens andre gjelder for rent åndelige aktiviteter.

Alle metodene har sitt utspring i de innviedes tradisjon som først og fremst beskjeftiger seg med at det skal komme, det som de hellige skriftene kaller "en ny himmel og en ny jord", det vil si en forandring i folks mentalitet og levevis. "I de innviedes språk", sier Omraam Mikhael Aivanhov, "som er de evige symbolenes språk, betyr en ny himmel en ny forståelse og en ny filosofi, og en ny jord betyr nye holdninger og en ny væremåte. En ny jord dreier seg om en levemåte som forandrer seg takket være en forandring i ideene, en ny filosofi. Alle metodene som dere er i ferd med å lære her, er den nye jorden."

I Bønner II Program for dagen III Ernæringen IV Oppførselen V Spørsmålet omkring det onde VI Metoder for renselse VII Forholdet mellom mennesker VIII Forholdet til naturen IX Solen - Stjernene X Tankens arbeid XIÅndelig galvanisering XII Solar plexus XIII Harasenteret XIV Hvordan bruke lyset i sitt arbeid XV Auraen XVI Herlighetslegemet XVII Noen formler og bønner Tillegg Gymnastikkøvelser Beskrivelse av øvelsene