Opdragelsen begynder før fødselen 203DA

En opdragelse som begynder før fødselen… Ja, fordi den egentlige opdragelse af barnet er en ubevidst opdragelse. Barnet er ikke et lille dyr som man først begynder at dressere når det er gammelt nok. Det er en sjæl som moderen, mens hun endnu bærer det hos sig, kan virke gunstigt ind på gennem sine ...Les mer
129,00 NOK pr stk


  • Beskrivelse
  • Spesifikasjoner

En opdragelse som begynder før fødselen… Ja, fordi den egentlige opdragelse af barnet er en ubevidst opdragelse. Barnet er ikke et lille dyr som man først begynder at dressere når det er gammelt nok.

Det er en sjæl som moderen, mens hun endnu bærer det hos sig, kan virke gunstigt ind på gennem sine tanker, sine følelser og sin harmoniske livsførelse. Denne påvirkning, som på en måde er en slags magisk essens, må fortsætte med at virke ind på spædbarnet, og det er derfor nødvendigt at forældrene ved, i hvilken grad barnet er følsomt over for den atmosfære som omgiver det. Det er visselig ved at være forbilleder, at forældre og lærere skal udføre deres opdragergerning, for barnet bliver meget stærkere præget af voksnes måde at være og handle på, end af de råd og den lærdom man en gang imellem giver dem. Denne ubevidste opdragelse af barnet kræver derfor en meget høj bevidsthed fra opdragernes side.

1. Man må først undervise forældrene 
2. Opdragelsen begynder før fødselen 
3. En plan for menneskehedens fremtid 
4. I må tage jer af jeres børn! 
5. En ny forståelse af moderkærligheden 
6. Det magiske ord 
7. Lad aldri jeres børn blive dovne 
8. I må forberede jeres børn til deres fremtidige voksenliv 
9. Børnenes evne til at forundres må beskyttes og bevares 
10. En kærlighed uden svagheder 
11. Opdragelse og undervisning

163 s. 
ISBN 2-85566-475-6