Porto tillegges forsendelsen:

Priser/
Valuta

Prisene er i norske kroner (NOK) og gjelder salg i Norge.  Alle priser er inklusive mva. *)
 
Norge
Porto i Norge ligger mellom NOK 50,- og NOK 90,-. avhengig av kjøpesum.
Kjøpesum: Porto:
0     - 130 NOK:   55 NOK 
131 - 1000 NOK:    73 NOK. 
Over 1001 NOK:   90 NOK
 
Bøkene på norsk og dansk kan bestilles gjennom de fleste bokhandlerne i Norge. Noen bokhandlere er også behjelpelige med å skaffe bøkene på engelsk.
Prosveta Norden har vanligvis alle bøkene på norsk, dansk og engelsk på lager. For å bestille bøker på andre språk henvises til prosveta.fr 
Normal leveringstid i Norge:  2-5 dager.
 
Sverige
Egne portosatser fra Norge til Sverige.
 
Danmark
Egne portosatserfra Norge til Danmark.
 

*) Mva

Norge: - Bøker er fritatt for mva. Alle priser er inklusive mva.

Sverige og Danmark: Ikke mva pliktig.